Dalaföretag som bygger från grunden
Tre ledord genomsyrar ByggPartners verksamhet och mål, nämligen enkelhet, engagemang och effektivitet. Dessa tre E:n gäller både personalpolitiken och kundrelationerna, något Mats Jansson, chef för kontoret i Hedemora, understryker.
- Vi är måna om att ByggPartner ska vara en arbetsplats att utvecklas på, när personalen känner sig delaktig i företagets utveckling och byggresultaten uppstår en sammanhållning som är viktig för oss, säger han.
ByggPartner har sitt säte och ursprung i Dalarna, huvudkontoret finns i Falun och det var också där allt startade 1992. Dessutom finns idag kontor i Hedemora, Borlänge och Västerås. Även om Dalarna fortfarande står för den största marknaden görs inbrytningar i Mälardalen och Stockholmsområdet där verksamheten växer.

ByggPartner är verksamma inom byggentreprenad, byggservice och fastighetsutveckling, och vare sig det handlar om att bygga handelslokaler, utveckla boendemiljöer eller rycka in och avhjälpa en vattenskada är det tydlig ansvarsfördelning och små arbetsgrupper som gäller.
- Direktkontakten med kunden är en förutsättning för ett effektivt och tillfredsställande resultat, när en fråga kommer upp eller man vill diskutera något kring projektet är det alltid nära till den ansvarige, förklarar Mats.
Ansvar och utveckling, både på individuell nivå och i projekten ByggPartner arbetar med, är viktiga byggstenar i byggföretaget från Dalarna.

Bland de projekt som ByggPartner färdigställt under senare tid finns Jernhusens nya konferenslokaler och utbildningshus i Hagalund, som genomgått en förvandling från ett nästan hundra år gammalt pannhus till toppmodern anläggning för dagens behov. Ett annat omvandlingsnummer har genomförts i Domnarvets vårdcentral, där distriktsläkarmottagningen utökats med dubbla ytan och givit plats för röntgen och laboratorieutrustning.
- När vi är lyhörda för kundernas önskemål blir resultatet lyckat, säger Mats som avslutning.

ByggPartner i Dalarna AB

Bransch:
Bygg

Telefon: 0225-29 88 00
Alternativ: 0243-55 95 00
Fax: 0225-29 88 99


Email:
hedemora@byggpartner.com

Hemsida:
www.byggpartner.com

Adress:
ByggPartner i Dalarna AB
Sturegatan 2
77635 HEDEMORA

| 13 SENASTE FÖRETAGEN